Nguyễn Thị Thu Yến


Mình thấy Tour Cô Tô của Pys giá cả phải chăng, lịch trình và đồ ăn OK, hướng dẫn cũng nhiệt tình, chỉ có điều mới đầu phải chờ tàu xe. Nếu có điều kiện đi du lịch mạn miền Bắc mình sẽ tiếp tục chọn tua của công ty.

Nguyễn Thị Thu Yến
Đánh giá