Quy định bán hàng

Định nghĩa

TripVui: là website cung cấp dịch vụ đặt các kì nghỉ hoặc chương trình du lịch trực tuyến.
Đối tác: chỉ nhà cung cấp dịch vụ cho người thụ hưởng dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ này do Tripvui lựa chọn. Lưu ý: Tripvui chỉ giữ vai trò trung gian.
Sản phẩm: chỉ các kì nghỉ và các chương trình du lịch trọn gói (từ đây có thể gọi là tour hoặc tour du lịch trọn gói) do một trong số các đối tác của Tripvui cung cấp mà Tripvui đề xuất cho khách hàng.
Phiếu quà tặng: phiếu quà tặng chỉ được sử dụng đối với các sản phẩm, các dịch vụ chăm sóc đi kèm một dịch vụ lưu trú và các dịch vụ nhà hàng. Phiếu quà tặng chỉ có thể được sử dụng khi khách hàng thanh toán các dịch vụ đã đặt trên Tripvui.
Người thụ hưởng: chỉ người thụ hưởng kì nghỉ hoặc chương trình du lịch trọn gói.
Khách hàng: chỉ người đặt mua sản phẩm, người này có thể là hoặc không phải là người thụ hưởng dịch vụ, tức là: người này có thể thụ hưởng kì nghỉ hoặc chương trình du lịch trọn gói hoặc nhường lại cho một người khác.
Các bên: chỉ TripVui và/hoặc khách hàng
Website: chỉ website www.tripvui.com

Các dịch vụ bao gồm kì nghỉ và chương trình du lịch trọn gói được giới thiệu trên trang web tripvui.com là do Tripvui lựa chọn.

Mỗi sản phẩm được lựa chọn đều tuân thủ Quy định bán hàng của nhà cung cấp dịch vụ nói riêng, đồng thời tuân thủ Quy định bán hàng của Tripvui nói chung.

Dưới đây là chi tiết Quy định bán hàng đối với việc phân phối các sản phẩm của Tripvui.

Xin mời khách hàng đọc cẩn thận toàn bộ Quy định bán hàng của Tripvui bao gồm các điều khoản và điều kiện theo đó Tripvui cung cấp trực tuyến cho khách hàng các sản phẩm và phiếu quà tặng của Tripvui cũng như Quy định sử dụng của website Tripvui. Những điều khoản này áp dụng với tất cả các đơn hàng đặt trực tiếp trên mạng internet qua website của TripVui và các đơn hàng đặt qua email: hotro@tripvui.com.

Những điều khoản trong Quy định bán hàng này được áp dụng mà không gây ảnh hưởng đến các điều khoản chuyên biệt khác, chẳng hạn như các điều khoản quy định trong phần mô tả sản phẩm được đăng trên website và các điều khoản quy định của đối tác của Tripvui nói riêng.

Tripvui có quyền sửa đổi Quy định bán hàng này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước, miễn là đơn hàng của khách hàng tuân thủ Quy định bán hàng có hiệu lực vào thời điểm kí đơn đặt hàng, đơn đặt hàng này đã được Tripvui chấp thuận và đơn đặt hàng này tuân thủ các điều khoản quy định dưới đây.

Mọi khách hàng có năng lực chủ thể theo quy định của pháp luật đều có thể kí kết đơn hàng và sử dụng website theo Quy định bán hàng và Quy định sử dụng website của Tripvui.

Các sản phẩm được lựa chọn đều tuân thủ Quy định bán hàng của riêng từng đối tác, nhất là các điều khoản về điều kiện thời tiết, giới hạn độ tuổi và điều kiện thể chất (phụ nữ mang thai…) của (những) người thụ hưởng dịch vụ.

Những yếu tố này được nêu trong phần mô tả sản phẩm.

Điều 1: Thủ tục đặt hàng và giao kết hợp đồng

Điều 1.1. Các kì nghỉ và các chương trình du lịch trọn gói

Khách hàng có thể yêu cầu đặt tour du lịch trọn gói bằng cách:

  • Đặt trực tiếp qua internet trên website: www.tripvui.com
  • Đặt qua email: hotro@tripvui.com.


Các thông tin trên website của Tripvui là các thông tin chi tiết liên quan đến các tour du lịch trọn gói do Tripvui đề xuất và đơn đặt hàng của khách hàng.

Thủ tục đặt tour trên website của Tripvui bao gồm các bước sau:

Trên website, khách hàng nhấn chọn (các) sản phẩm phù hợp. Hệ thống của chúng tôi sẽ bắt đầu truy vấn cơ sở dữ liệu để kiểm tra xem sản phẩm mà khách hàng chọn có còn sẵn vào thời điểm đó hay không.

Sau khi khách hàng chọn sản phẩm phù hợp, một bản tóm tắt sẽ hiện ra. Bản tóm tắt này bao gồm các thông tin đặt hàng chi tiết, giá của sản phẩm đã chọn, thông tin liên lạc của khách hàng và phương thức thanh toán. Nhờ vậy, khách hàng có thể kiểm tra chi tiết đơn đặt hàng và thực hiện các thay đổi cần thiết trước khi kí kết hợp đồng.

Khi khách hàng nhấn nút ĐẶT TOUR, hệ thống sẽ ghi lại đơn đặt hàng, miễn là khách hàng nhấn vào nút chấp nhận Quy định bán hàng của Tripvui.

Tuy nhiên, đơn đặt hàng của khách hàng sẽ được chính thức ghi lại vào lần xác nhận cuối cùng bằng lần nhấp chuột thứ hai. Trong trường hợp thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng: lần “nhấp chuột thứ hai” này chính là để xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng của khách hàng. Tuy nhiên, chỉ khi nào ngân hàng của khách hàng đồng ý thanh toán thì hợp đồng mới được chính thức giao kết. Sau khi hoạt động bán đã diễn ra, nếu ngân hàng từ chối thanh toán, đơn đặt hàng sẽ bị hủy.

Một khi đơn đặt hàng của khách hàng đã được Tripvui chính thức thông qua, chúng tôi sẽ gửi một email xác nhận đơn hàng, trong đó bao gồm tất cả yếu tố cấu thành đơn hàng. Khách hàng phải in ra và giữ lại email này để xuất trình khi khách hàng đến nơi nghỉ hoặc nơi sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, email xác nhận này còn là một bằng chứng chứng thực cho đơn đặt hàng của khách hàng.

Như vậy, để nhận được xác nhận đơn đặt hàng, khách hàng cần phải đảm bảo các thông tin liên hệ mà khách hàng cung cấp là chính xác. Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin liên hệ, khách hàng sẽ là người duy nhất chịu trách nhiệm nếu thư xác nhận đơn đặt hàng không gửi được đến nơi và khách hàng phải liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Tripvui theo các điều kiện quy định tại Điều 8.

Điều 2: Giá và điều ki thanh toán

Điều 2.1. Giá

Giá của sản phẩm được đăng trên website là giá có hiệu lực vào thời điểm đặt hàng và tương ứng với giá của sản phẩm bao gồm thuế VAT và phí dịch vụ (nếu có).

Ngoài trường hợp quy định tại điều 4.1, mọi loại phí đặt hàng đều có thể được hoàn trả nếu khách hàng hủy đơn đặt hàng.

Khách hàng có thể sẽ được yêu cầu thanh toán tại chỗ và thanh toán trực tiếp cho đối tác của Tripvui các khoản phí phát sinh, nhất là: thuế lưu trú, chi phí trả cho vật nuôi đi cùng, tất cả dịch vụ phát sinh do khách hàng đăng kí sau khi đã đặt hàng, v.v… Lưu ý: phiếu quà tặng của Tripvui không dùng để thanh toán các chi phí phát sinh này.

Cuối cùng, TripVui có quyền hủy bỏ đơn đặt hàng của khách hàng mà không mất phí tổn vào bất cứ lúc nào trước ngày khởi hành nếu có sai sót trong tổng số tiền khách hàng phải thanh toán mà nguyên nhân sai sót không phải do TripVui gây ra (lỗi máy tính, lỗi hiển thị giá…). Nếu trường hợp này xảy ra, Tripvui sẽ thông báo cho khách hàng và khách hàng cũng có quyền hủy đơn đặt hàng.

Điều 2.2. Điều kiện thanh toán

Khách hàng có thể chọn thanh toán bằng thẻ ngân hàng, Paypal, phiếu quà tặng Tripvui theo các phương thức thanh toán sau đây:

  • Bằng thẻ ngân hàng (Visa, Master Card, Americain Express): khách hàng cần cung cấp cụ thể địa điểm thực hiện thanh toán, số thẻ, ngày hết hạn của thẻ, mã kiểm tra ở mặt sau của thẻ. Tổng giá trị đơn hàng sẽ được trừ vào thẻ ngân hàng vào ngày kí đơn đặt hàng. Tripvui có quyền hoãn cung cấp tất cả các dịch vụ trong đơn đặt hàng nếu ngân hàng của khách hàng từ chối thanh toán. Khi khách hàng đặt hàng, các thông tin về tài khoản ngân hàng của khách hàng được bảo mật trên website của Tripvui (quá trình nhập thông tin được bảo mật bằng mã SSL).
  • Bằng Paypal: nếu muốn thanh toán bằng phương thức này, khách hàng phải có thẻ ngân hàng. Khách hàng chỉ cần kết nối tài khoản Paypal; nếu chưa có tài khoản Paypal, khách hàng có thể tạo một tài khoản bằng cách làm theo các bước hướng dẫn.

Điều 3: Bằng chứng đơn đặt hàng/ lưu trữ

Khách hàng được thông báo rõ ràng rằng các dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của TripVui có giá trị chứng cứ đối với các đơn đặt hàng đã kí kết, trừ khi có sai phạm xảy ra và khách hàng có chứng cứ chứng minh sai phạm này.

Các dữ liệu về hỗ trợ tin học hoặc hỗ trợ điện tử được lưu trữ thường xuyên là những chứng cứ có thể chấp nhận được và có thể được dùng để phản bác trong cùng hạn định và có cùng giá trị chứng cứ như tất cả tài liệu được lưu trữ dưới dạng văn bản.

Điều 4: Thay đổi hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng

Khách hàng chỉ có thể thay đổi ngày khởi hành tại cùng một nhà cung cấp và cho cùng một sản phẩm. Tất cả trường hợp khác đều được xem như hủy đơn đặt hàng.

Điều 4.1. Hết tour, thay đổi hoặc hủy chương trình do Tripvui

Các đối tác của Tripvui thường xuyên cập nhật các chương trình du lịch đang có. Tuy nhiên, trong trường hợp không có lịch khởi hành của một tour đã được Tripvui xác nhận đơn đặt hàng trước đó, Tripvui sẽ thông báo sớm nhất cho khách hàng và khách hàng có thể:

  • Với sự trợ giúp của Tripvui, tìm một ngày khởi hành khác tại cùng địa điểm đã đặt từ ban đầu.
  • Với sự trợ giúp của Tripvui, tìm một sản phẩm khác có giá tương đương vào ngày khởi hành đã lựa chọn từ trước.
  • Trong trường hợp khách hàng không chọn được một giải pháp thay thế, đơn đặt hàng sẽ bị hủy theo các điều kiện quy định dưới đây.

Ngoài ra, TripVui có quyền hủy bỏ đơn hàng của khách hàng mà không mất phí tổn vào bất cứ lúc nào nếu có sai sót trong tổng số tiền khách hàng đã thanh toán mà nguyên nhân sai sót không phải do TripVui gây ra (lỗi máy tính, lỗi hiển thị giá…). Nếu trường hợp này xảy ra, Tripvui sẽ thông báo cho khách hàng và khách hàng cũng có quyền hủy đơn đặt hàng.

Điều 4.2. Thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng do phía khách hàng

Tất cả các trường hợp sau sẽ không được hoàn trả thanh toán: mọi kì nghỉ hoặc chương trình du lịch trọn gói bị gián đoạn hoặc bị rút ngắn thời gian hoặc mọi dịch vụ không được sử dụng do bất kì nguyên nhân nào do phía khách hàng gây ra, nhất là trong trường hợp khách hàng không có mặt hoặc có mặt ngoài thời hạn quy định của đối tác hoặc không có mặt tại tất cả địa điểm đã hẹn trước theo sản phẩm.

Nếu khách hàng muốn hủy hoặc thay đổi kì nghỉ hoặc chương trình du lịch trọn gói đã đặt, khách hàng phải thông báo ngay lập tức yêu cầu hủy bỏ hoặc thay đổi tới Tripvui bằng email tại mục LIÊN HỆ của website Tripvui hoặc qua điện thoại tới số: 04.35.739.741 từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 9h đến 18h trừ ngày nghỉ lễ.

Mọi thay đổi về thời gian hoặc hủy đơn đặt hàng gửi bằng email đến dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua mục LIÊN HỆ trên website chỉ có giá trị sau khi khách hàng nhận được email xác nhận của Tripvui.

Nếu yêu cầu thay đổi tour được gửi đến Tripvui trong vòng hơn 10 ngày trước khi khởi hành, tour sẽ được thay đổi như khách hàng mong muốn, nhưng phải phù hợp với lịch khởi hành và trong khả năng cung cấp dịch vụ của đối tác có liên quan.

Trong trường hợp chênh lệch giá tour, khách hàng phải thanh toán khoản chênh lệch này bằng thẻ ngân hàng hoặc Paypal. Ngay sau khi bên trung gian nhận được số tiền khách hàng thanh toán, yêu cầu thay đổi tour từ phía khách hàng sẽ được thực hiện. Lưu ý: một khi đã thay đổi tour, khách hàng không có quyền hủy tour.

Nếu yêu cầu thay đổi tour của khách hàng được gửi đến Tripvui trong vòng hơn 10 ngày trước khi khởi hành, khách hàng sẽ được hoàn trả tổng giá trị của tour, chưa bao gồm phí đặt tour, chậm nhất là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thư yêu cầu thay đổi hoặc hủy tour. Tuy nhiên, mọi yêu cầu hủy tour và mọi yêu cầu hoàn trả chi phí sẽ không được chấp nhận nếu khách hàng đã yêu cầu thay đổi đặt tour từ trước theo như quy định ở trên.

Trong trường hợp hủy đặt tour, mọi yêu cầu thay đổi được gửi đến trong vòng 10 ngày trước ngày khởi hành sẽ không được chấp nhận cũng như không được hoàn trả chi phí.

Các phương thức thay đổi và hủy tour trong vòng hơn 10 ngày trước ngày khởi hành không được áp dụng cho một số sản phẩm đặc biệt hoặc số lượng có hạn. Việc vi phạm nguyên tắc này trong vòng hơn 10 ngày trước ngày khởi hành sẽ được nêu rõ trong mục mô tả sản phẩm bằng một thông báo riêng, chẳng hạn: “không hoàn, không hủy”.

Điều 5: Miễn trừ trách nhiệm

Các trách nhiệm sau được miễn trừ:

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, mất mát, khiếu nại hoặc chi phí nào phát sinh một cách trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình khách hàng sử dụng các sản phẩm mà đối tác của chúng tôi cung cấp.
  • Chúng tôi không đứng ra bảo đảm hay đại diện cho các tour du lịch hay dịch vụ nào được giới thiệu trên website của chúng tôi hoặc của các website có liên quan. Tripvui chỉ có trách nhiệm là đặt tour. Chúng tôi cam kết đặt các tour còn sẵn do đối tác cung cấp và không bán nhiều hơn số tour chúng tôi có (chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu không còn tour trống vì đối tác đã bán vượt quá số chỗ).

Điều 6: Khiếu nại

Trừ trường hợp bất khả kháng và không ảnh hưởng đến các khiếu kiện pháp lý nếu có, mọi khiếu nại phải được thực hiện chậm nhất là trong vòng 15 ngày, kể từ ngày kết thúc tour du lịch, bằng cách gửi email tại mục LIÊN HỆ trên website: www.tripvui.com kèm theo các giấy tờ chứng thực hoặc liên hệ qua email hotro@tripvui.com. Khiếu nại của khách hàng sẽ được chuyển đến nhà cung cấp có liên quan.

Điều 7: Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Mọi yêu cầu cung cấp thông tin và giải thích chi tiết liên quan đến việc mua bán, hoàn trả, trao đổi, vận hành sản phẩm phải được gửi đến Tripvui bằng email qua mục LIÊN HỆ trên website: www.tripvui.com với các giấy tờ chứng thực hoặc liên hệ qua email hotro@tripvui.com.

Đối với các câu hỏi liên quan đến đặt tour, hãy liên hệ với tư vấn viên của chúng tôi qua email hotro@tripvui.com.

Điều 8: Thông tin cá nhân

Như đã nêu trong Quy định sử dụng website của Tripvui, do Tripvui phải thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng, nhất là để kí kết các đơn đặt hàng, Tripvui cho phép khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách gửi email vào mục LIÊN HỆ trên website: www.tripvui.com

Tripvui cam kết bảo vệ các thông tin khách hàng cung cấp cho Tripvui, chúng tôi tuân thủ pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền bí mật đời tư. Thông tin cá nhân có thể là tên, địa chỉ, điện thoại hoặc địa chỉ email.

Hệ thống của chúng tôi được lập trình theo tiêu chuẩn mã hoá công nghiệp và công nghệ tường lửa. Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi trên internet, để đảm bảo an toàn trên đường truyền, các thông tin cá nhân này được bảo vệ bằng công nghệ bảo mật SSL.

Vấn đề này được quy định cụ thể trong Quy định sử dụng website của chúng tôi.

Điều 9: Tính toàn vẹn của hợp đồng

Việc Tripvui không viện dẫn một trong những điều khoản quy định trong Quy định bán hàng này tại một thời điểm nhất định không có nghĩa là từ đó trở về sau Tripvui sẽ từ chối viện dẫn một điều khoản bất kì nào đó.

Trong trường hợp một trong những điều khoản nói trên được xem là vô hiệu hoặc được xem như ngầm định, các điều khoản khác quy định trong Quy định bán hàng vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 10: Cơ sở pháp luật

Quy định bán hàng này và hợp đồng giao kết khi khách hàng đặt hàng kì nghỉ hoặc chương trình du lịch trọn gói phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp, nhất là các tranh chấp liên quan đến hiệu lực pháp lý, cách hiểu, thực hiện và chấm dứt hợp đồng.

Điều 11: Tòa án có thẩm quyền (giải quyết tranh chấp)

Mọi tranh chấp liên quan đến hiệu lực pháp lý, cách hiểu và thực hiện Quy định bán hàng này và/hoặc hợp đồng đặt chương trình du lịch trọn gói hoàn toàn thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án Việt Nam.